Hướng dẫn bán hàng

Để bán hàng trên www.reususmall.com bạn cần đăng ký tài khoản.

Bước 1: Mở tài khoản thành viên.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản để đăng tải sản phẩm.
Bước 3: Đăng bán sản phẩm với đầy đủ hình ảnh và thông tin sản phẩm.
Bước 4: Admin Reusus kiểm duyệt bài và đăng lên website trong vòng 3-5 ngày.
Bước 5: Sản phẩm được chốt giao dịch, Reusus sẽ có email thông báo đơn hàng tới người bán. (Người bán cần cập nhật số lượng và giá bán liên tục nếu có thay đổi).

Hiện tại Reusus không thu bất kỳ một khoản phí nào khi sản phẩm bạn đăng lên Reusus được bán thành công.